Bedrijfsresultaten

Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw > 5hain euro’s per hactare (2014)

Kosten totaal 273
heffingen en verzekeringen 11
lonen, berekend 57
lonen, betaald 65
loonwerk 54
overig 47
rente en afschrijving 7
renstmeester 32
Opbrengsten totaal 312
hout 149
overig 65
subsidies en bijdragen 98
Bedrijfsresultaat 39

Bedrijfsresultaten particuliere bosbedrijven in de periode 1997-2014 voor bedrijven > 5 en > 50 hain euro/ha

bron: Wageningen Economic Research