Houtverbruik

Hout en houtproducten totaal* x miljoen m³ rondhoutequivalenten** (2015)

zelfvoorzieningsgraad (houtproductie in relatie tot verbruik) = 19,4%
bron: CBS, ***Probos  * inclusief brandhout ** rondhoutequivalent = de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, uitgedrukt in m³ zonder schors **** verbruik is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten

Verbruik hout en houtproducten x miljoen m³

Verbruik naar toepassing2015

Houtstromen (2013)

Overzicht van internationale houtstromen verdeeld naar productcategorieën.