Houtverbruik

Hout en houtproducten in nederlandx miljoen m³ rondhoutequivalenten1 (2018)

Tabel geeft de totalen van houtstromen in Nederland weer. Zelfvoorzieningsgraad4 totaal = 21,3%. Zelfvoorzieningsgraad bij materiaal toepassing = 6,3%. Zelfvoorzieningsgraad bij energie toepassing = 89,7%
bron: CBS
1rondhoutequivalent= de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, uitgedrukt in m³ zonder schors.
2Probos
3verbruik is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten
4Bij de zelfvoorzieningsgraad wordt de binnenlandse productie gerelateerd aan het verbruik.

Verbruik hout en houtproducten x miljoen m³

Verbruik naar toepassingin % (2017)

Houtstromen (2013)

Overzicht van internationale houtstromen verdeeld naar productcategorieën.