Houtverbruik

Hout en houtproducten in nederlandx miljoen m³ rondhoutequivalenten1 (2017)

Tabel geeft de totalen van houtstromen in Nederland weer. Zelfvoorzieningsgraad4 totaal = 23,9% Zelfvoorzieningsgraad bij materiaal toepassing = 8,5% Zelfvoorzieningsgraad bij energie toepassing = 69,4% bron: CBS, 2Probos 1rondhoutequivalent= de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, uitgedrukt in m³ zonder schors 3verbruik is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten 4Bij de zelfvoorzieningsgraad wordt de binnenlandse productie gerelateerd aan het verbruik.

Verbruik hout en houtproducten x miljoen m³

Verbruik naar toepassingin % (2017)

Houtstromen (2013)

Overzicht van internationale houtstromen verdeeld naar productcategorieën.