Houtverbruik

Hout en houtproducten in nederlandx miljoen m³ rondhoutequivalenten1 (2016)

Tabel geeft de totalen van houtstromen in Nederland weer. Zelfvoorzieningsgraad (houtproductie i.r.t. totaal verbruik) = 23,9%
bron: CBS, 2Probos
1rondhoutequivalent= de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, uitgedrukt in m³ zonder schors
3verbruik is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten

Verbruik hout en houtproducten x miljoen m³

Verbruik naar toepassingin % (2016)

Houtstromen (2013)

Overzicht van internationale houtstromen verdeeld naar productcategorieën.