veiligstellen

Houtstroom 2013

Hout en houtproducten totaal* x miljoen m³ rondhoutequivalenten** (2013)

totaal tropisch
houtproductie*** 1,1
import 18,6 0,7
export 8,6 0,1
verbruik**** 12,0 0,7
houtproductie in relatie tot verbruik = zelfvoorzieningsgraad 10,4% bron: CBS, ***Probos * inclusief brandhout ** rondhoutequivalent = de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, uitgedrukt in m³ zonder schors **** verbruik is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten

Verbruik hout en houtproducten x miljoen m³

Verbruik naar toepassing

Marktaandeel gecertificeerd hout * (gezaagd hout en platen)

2005 2008 2011 2013
FSC 9,3% 11,6% 23,7% 40,4%
PEFC 3,9% 22,1% 42,0% 33,1%
Totaal 13,3% 33,8% 65,7% 73,5%
bron: Probos *Doel Overheid (Beleidsprogramma Biodiversiteit): 50% in 2011

Marktaandeel gecertificeerd papier

2008 2011 2013
FSC 2,8% 23,9% 37,7%
PEFC 3,2% 8,9% 9,4%
totaal 6% 32,8% 47,1%
bron: Probos

Rondhout exclusief brandhout x 1000 m³ zonder schors (2015)

totaal naaldhout loofhout tropisch loofhout
productie 836 521 295 0
import 326 121 194 12
export 550 355 195 0
verbruik 612 287 294 12
bron: Probos

Productie en verbruik rondhout x miljoen m³, zonder schors (excl. brandhout)

Productie en verbruik rondhout x 1000 m³ zonder schors (excl. brandhout)

Gezaagd houtx 1000 m³ (2015)

totaal naaldhout loofhout
produktie* 185 129 56
import 2993 2443 456
export 632 456 140
verbruik 2546 2116 305
* incl. onbekend bron: CBS, **Probos

Verbruik gezaagd houtx miljoen m³

Platen x 1000 m³ (2015)

totaal triplex/ multiplex en fineer spaan- en vezelplaten
produktie 29 0 29
import 1568 594 975
export 314 71 244
verbruik 1283 523 760

Verbruik platenx 1000 m³

Tropisch hout x 1000 m³ (2015)

rondhout gezaagd hout triplex/ multiplex en fineer
produktie 7 0
import 12 254 159
export 0 42 31
verbruik 12 219 128

Verbruik tropisch houtx 1000 m³

Grondstoffen papier x 1000 ton (2015)

pulp totaal chemische pulp oud papier
productie* 44 0 2643
verbruik 470 412 2232

Verbruik papierpulp en oud papier x 1000 ton

Papier en karton x 1000 ton (2015)

totaal
productie* 2643
import 2610
export 2749
verbruik 2504

Verbruik papier en karton 1 miljoen ton

Gebruikt hout (= A, B, C hout) x 1000 ton (2014)

productie 1.394
import 185
export 586
verbruik 993
bron: Probos en RWS

Verbruik gebruikt houtx 1000 ton

Resthout uit houtverwerkende industrie x 1000 ton (2015)

productie** 503
import 202
export 144
verbruik 561
bron: CBS, **Probos

Inzet energiehout voor duurzame energie excl. privékachels x 1000 ton (2014** en 2015)

vers hout resthout hout pellets A, B, C hout*
productie 802 107 266 968
import 0 9 147 176
export 466 35 180 382
verbruik 336 81 233 762
*vers hout afkomstig uit bos, landschap en stedelijk groen en alleen gegevens uit de handel ** gegevens gebruikt hout uit 2014 bron: Probos, CBS