Houtige biomassa

Houtige biomassa-oogst in Nederlandverdeling naar bron, in % (2018)

Bron: Probos