Houtige biomassa

Houtige biomassa-oogst in Nederlandverdeling naar bron, in % (2017)

Bron: Probos