Bos in Nederland

Bosoppervlak in Nederland

bron: CBS, 6e NBI, DR
111% van het landoppervlak (3,4 mln ha, excl. water), 0,02 ha per inwoner (18,6 mln inwoners)
2 IUCN-code I 3IUCN-code II 4 IUCN-code III t/m VI

Ligging van het bosoppervlak in Nederland


Bron: 6e NBI

Oppervlakteverdeling Nederlands bos naar hoofdboomsoortx 1000 ha (2013)

naaldboomsoorten loofboomsoorten
grove den 119 inl. eik 68
lariks 19 berk 26
douglas 20 populier/wilg 20
fijnspar 14 beuk 16
overig 18 overig 53
totaal 190 totaal 183
bron: 6e NBI

Boomsoortverdeling (naar hoofdboomsoort) naaldboomsoorten 51% — loofboomsoorten 49%

Bron: 6e NBI