Ontwikkeling kosten

Ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in de periode 1998-2017 voor alle particuliere bosbedrijven in euro/ha

bron: Wageningen Economic Research, 2020

Ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in de periode 1998-2018 voor particuliere bosbedrijven > 50 ha in euro/ha

bron: Wageningen Economic Research, 2020