Ontwikkeling kosten

Ontwikkeling van de kosten en opbrengsten voor alle particuliere bosbedrijven in euro/ha

bron: Wageningen Economic Research, 2023