Economische betekenis

De toegevoegde waarde van het bos- en houtcomplex en agrocomplexen, gemiddelde 2010-2012in miljard euro (2015)

[wp_charts title=”toegevoegdewaarde” type=”bar” align=”alignleft” margin=”5px 20px” datasets=”20,8.6,6,4.7,3.7,3.5,1.1,0.9,0.7,0.8,0.5″ labels=”Akkerbouwcomplex,Melk- en vleesveecomplex,Bos- en houtcomplex,Intensieve veehouderijcomplex,Sierteeltcomplex,Glas groentencomplex,Fruitcomplex,Boomkwekerijcomplex,Opengrondsgroentencomplex,Visserijcomplex,Bloembollencomplex” verticalxlabels=true]
Bron: Wageningen Economic Research
Het bos- en houtcomplex is de op twee na grootste sector vergeleken met de verschillende agrocomplexen.