Boseigendom

Eigendom Nederlands bosx 1000 m³ met schors (2013)

overheid 179
Staatsbosbeheer 99
overig (gemeente, provincies e.d.) 80
particulier 192
natuurbeschermingsorganisaties 72
particuliere boseigenaren 120
onbekend 2
bron: 6e NBI

Boseigendom overheid 48% — particulier 51%