Boseigendom

Eigendom Nederlands bosx 1000 m³ met schors (2013)

overheid 179
Staatsbosbeheer 99
overig (gemeente, provincies e.d.) 80
particulier 192
natuurbeschermingsorganisaties 72
particuliere boseigenaren 120
onbekend 2
bron: 6e NBI

Boseigendom overheid 48% — particulier 51%

[wp_charts title=”boseigendom” type=”pie” align=”aligncenter” width=”75%” margin=”50px 0px” datasets=”19,32,1,22,26″ datasetlabels=”natuurbeschermingsorganisaties,particuliere boseigenaren,onbekend,overig overheid,Staatsbosbeheer”]