Houtige biomassa

Houtige biomassa-oogst in Nederlandverdeling naar bron, in % (2022)

Bron: Probos