Bos en klimaat

Koolstofvoorraadx miljoen ton

bron: Probos voor Forest Europe

Oppervlakte klimaatbos Nederland ha (2015)

Groenfonds 2.588
Face the Future 1.283
Totaal 3.833*
* excl. een beperkte oppervlakte klimaatbos die door andere partijen is gecertificeerd. bron: Nationaal Groenfonds en Face the Future

Jaarlijkse CO2-vastlegging in ton (2014)

* betreft levende en dode houtige biomassa, bron: Probos o.b.v 6e NBI, Milieucentraal