Hout

Koepelorganisaties en verenigingen hout

Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)

De Algemene Vereniging Inlands Hout is dé branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector in Nederland. De AVIH verbindt ondernemers in de sector, zodat er vanuit een gezamenlijk belang gesproken kan worden richting andere partijen. Daarnaast heeft de AVIH ook een ondersteunende rol voor haar ondernemers, door het netwerk te informeren over de ontwikkelingen, kansen, risico’s en belangen op het gebied van bos en hout. Leden: 62

Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR)

De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en biobased producten. De BVOR vertegenwoordigt de bedrijven die – op duurzame wijze – groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Deze partijen vormen met elkaar al decennialang een belangrijke schakel in de circulaire economie. De BVOR is voor haar leden belangenbehartiger, kenniscentrum en netwerkplatform. Leden: 78

Dutch Man

Dutch Man is de representatieve branchevereniging van Nederlandse borstel-, kwasten- en houtwarenproducenten. Dutch Man werd in 2015 opgericht door een fusie van de Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten en de Vereniging HAS (Houtwarenindustrie). Wij zijn trots op de enorme range aan kwaliteitsproducten die Dutch Man leden maken en die zowel nationaal als internationaal naam hebben gemaakt. Maar we zijn ook trots op de passie en het vakmanschap, de creativiteit en het ondernemerschap van onze leden. Dat verdient een sterke en actieve branchevereniging, die meer biedt dan juridische en personele ondersteuning alleen. Dutch Man ziet het als doel en uitdaging door krachtenbundeling deze mooie Nederlandse branche nationaal en internationaal te promoten. Leden: 19

Emballage- en palletindustrie Vereniging (EPV)

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is opgericht in 1950 en is al 65 jaar dé representatieve branchevereniging van producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen. De EPV behartigt de collectieve belangen van haar leden op economisch, sociaal en juridisch vlak. De EPV verricht lobbyactiviteiten bij nationale en supranationale overheidsinstanties rondom wetgeving. Daarnaast kunnen de EPV-leden bij de specialisten van het secretariaat van de EPV terecht voor individuele arbeidsjuridische vraagstukken, zoals ontslagrecht en -procedures, contracten en arbeidsvoorwaarden. Leden: 49

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout en plaatmaterialen. De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak is werkzaam bij deze bedrijven. Daarmee representeert de VVNH de houthandelsbranche zowel kwalitatief als kwantitatief. Leden: 259

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de leden in technisch, juridisch en commerciële zin. De branchevereniging levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering. Door te kiezen voor een product, vervaardigd door één van de leden van de NBvT, kiest u automatisch voor een kwalitatief hoogwaardig houten product. De NBvT vertegenwoordigt ongeveer 75% van de timmerfabrikanten in Nederland. Leden: ca. 200

Nederlandse Vereniging van Houtagenten (NATA)

De Nederlandse Vereniging van Houtagenten (NATA) is een organisatie voor de belangenbehartiging van agenten en verkoopkantoren voor de handel in hout, houtproducten en plaatmaterialen. De leden geloven in de toegevoegde waarde van een lokale vertegenwoordiging van buitenlandse producenten (afladers). De NATA is aangesloten bij de VVNH en VNHI (Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs). Leden: 20

Nederlandse Vereniging van Klompenmakers

De Nederlandse Vereniging van Klompenmakers vervult een koepelfunctie voor de aangesloten leden met het doel een actieve bijdrage te leveren aan de promotie en instandhouding van de klompenmakerij in ons land. De vereniging fungeert als platform voor belanghebbenden, bundelt initiatieven en activiteiten van de leden en zet zich in voor het verwerven van draagvlak en het verbeteren van de positie en kwaliteit van de sector van klompenfabrikanten. Leden: 20

Verduurzaamd Hout Nederland

Verduurzaamd Hout Nederland is een vereniging van ondernemers die zich inzet voor een goede positionering van goed verduurzaamd hout. De VHN fungeert als spreekbuis voor bedrijven die op professionele wijze hout verduurzamen, naar ministeries onderzoeksinstellingen, collega brancheorganisaties in binnen- en buitenland, pers, politiek, e.d. en is aanspreekbaar op voorlichting, regelgeving en advies over verduurzaming en verduurzaamd hout. De Vereniging Verduurzaamd Hout Nederland maakt zich sterk voor een verantwoorde behandeling van hout zodat het langdurig en veilig gebruikt kan worden. Leden: 18