Overige

Overige

FSC Nederland

FSC Nederland is een netwerkorganisatie. In nauwe samenwerking met de partners werkt de organisatie dagelijks aan het vergroten van het aandeel FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Daarmee stimuleren ze duurzaam bosbeheer wereldwijd. FSC Nederland speelt een aanjagende en faciliterende rol bij het promoten van gebruik van FSC-hout door middel van marktontwikkeling, vertegenwoordiging van het keurmerk en projecten.

PEFC Nederland

PEFC Nederland heeft tot doel het aantal bedrijven met Chain of Custody certificering en het oppervlakte gecertificeerd bos in Nederland uit te breiden. Door middel van voorlichting, kennisoverdracht en promotie in de Nederlandse handelsketen van bos tot en met product, vergroot PEFC de bekendheid en acceptatie van het internationale PEFC-keurmerk bij bedrijven, boseigenaren en consumenten.

The Sustainable Trade Initiative (IDH)

Het IDH ‘Tropisch Hout’-programma stimuleert het gebruik van duurzaam tropisch hout. Voor IDH is het duidelijk dat duurzaam bosbeheer er zorg voor draagt dat bossen voor de toekomst behouden blijven. Het doel van IDH voor de periode 2016-2020 is de certificering van 2 miljoen hectare tropisch bos te ondersteunen – met FSC, PEFC of andere geloofwaardige systemen – op strategische plekken verspreid over de hele wereld. Deze locaties zullen in sommige gevallen overlappen met landschappen waarin IDH werkt aan het tegengaan van ontbossing. In deze landschappen, wordt via het houtprogramma ook gewerkt aan bredere kwesties rakend aan duurzaam bosbeheer en het tegengaan van ontbossing.

European Sustainable Timber Trade Coalition (STTC)

De STTC is een samenwerkingsverband van de industrie, het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s gewijd aan het vergroten van de Europese vraag naar duurzaam geproduceerd tropisch hout. In nauwe samenwerking met de Europese Timber Trade Federation (ETTF), streeft de STTC’s het doel na om de markt voor dit type hout te ontwikkelen met het oog op de groei en verspreiding van verantwoord bosbeheer in tropische landen.