Boscertificering

Gecertificeerde bosoppervlakte x 1000 ha (februari 2018)

bron: website FSC, PEFC, FAO, UNECE
*In niet alle door de FAO als bos gedefinieerde gebieden vindt (commerciële) houtoogst plaats. Om deze reden is het niet logisch het percentage gecertificeerd bos te relateren aan het wereldwijde bosareaal. De FAO hanteert zes verschillende primaire bosfuncties. Het percentage gecertificeerd bos is gerelateerd aan het areaal bos dat volgens de definities van de FAO houtproductie als primaire of nevenfunctie heeft.
** In deze oppervlaktes is rekening gehouden met dubbelcertificering.

Wereldboscertificering naar systeem in %

[wp_charts title=”boscertificering” type=”pie” width=”100%” align=”aligncenter” margin=”5px 20px” datasets=”58,42″ datasetlabels=”PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification),FSC (Forest Stewardship Council)”]

Boscertificering in Nederland

FSC1 oppervlakte PEFC2 oppervlakte
Staatsbosbeheer 94.945 ha Groepscertificaat Evan Buytendijk 3.240 ha
Natuurmonumenten 35.815 ha
Groepscertificaat Unie van Bosgroepen 37.071 ha
Totaal 167.831 ha 3.240 ha
bron:
1 FSC International (februari 2018)
2 PEFC Global Statistics (december 2017) & PEFC.org (april 2018)