Opleidingen

Opleidingen

Groene Welle

De Groene Welle is een middelbare MBO-school die zich richt op groen onderwijs in de vorm van VMBO-onderwijs en MBO-opleidingen. De opleiding Bos- en Natuurbeheer in gevestigd in Zwolle en wordt op verschillende niveaus gegeven, zowel op niveau 3 (vakopleiding) als op niveau 4 (middenkaderopleiding). Bij de Groene Welle draait het om leren in de praktijk, de opleiding bestaat voor een groot deel uit beroepsopdrachten die de studenten voorbereiden op de beroepspraktijk.

Helicon

Helicon Opleidingen is een opleidingscentrum voor Groen Onderwijs waar VMBO-onderwijs en MBO-opleidingen aangeboden worden. In Velp is de opleiding Bos- en Natuurbeheer te volgen als BBL- (beroepsbegeleidende leerweg, deeltijd) en BOL- opleiding (beroepsopleidende leerweg, voltijd) en duurt drie jaar. De opleidingen zijn praktijkgericht en bereiden de studenten voor op de beroepspraktijk van bos- en natuurbeheer.

Hogeschool VHL

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp biedt een HBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer aan. Deze vierjarige bachelor heeft vanaf het tweede jaar zes specialisatiemogelijkheden; toegepaste ecologie, beheer van bos en natuur, mens en natuur, rentmeesterij, tropical forestry en international timber trade. De laatste twee zijn engelstalige specialisaties. In het laatste jaar worden de studenten met een stage of minor en een afstudeeropdracht voorbereid op het werkveld van bos- en natuurbeheer. De studenten worden opgeleid tot, o.a., ecoloog, beheerder, coördinator bos- en natuur bij een terreinbeherende organisatie of rentmeester.

Wageningen Universiteit

Op Wageningen University & Research worden een universitaire bachelorstudie Bos- en Natuurbeheer en een masterstudie Forest and Nature Conservation gegeven. In het tweede jaar van de driejarige bachelor kiezen studenten een van de twee richtingen; ecologie & beheer of beleid & maatschappij. Ook in de master zijn verschillende specialisaties; Ecology, Management en Policy. De studenten aan de WUR worden opgeleid tot, o.a., onderzoeker, ecoloog, beleidsmedewerker of projectleider