Papier & karton

Koepelorganisaties en verenigingen papier & karton

Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP) is de branchevereniging van alle Nederlandse papier- en kartonfabrieken. Het verbinden tussen mensen en hun omgeving, de papierindustrie en de maatschappij is de kernopdracht van de VNP. Om deze verbinding te laten slagen, moet de industrie zich verduurzamen en continu vernieuwen. In deze processen speelt de VNP een stimulerende, uitdagende en ondersteunende rol. Leden: 17

Vereniging Golfkarton

Jaarlijks produceert de Nederlandse golfkartonindustrie ruim 1 miljard m2 golfkarton die tot meer dan 2,5 miljard dozen, trays en displays worden verwerkt. 57% hiervant hiervan wordt gebruikt als transportverpakking om voedingsmiddelen tijdens opslag en vervoer te beschermen. 43% wordt ingezet als verpakking voor non-food producten, bijvoorbeeld de farmaceutische, transportmiddelen- en chemische industrie. De Vereniging Golfkarton behartigd de belangen van deze bedrijven. Leden: 11