Ontwikkeling kosten

Ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in de periode 1997-2016 voor alle particuliere bosbedrijven in euro/ha

bron: Wageningen Economic Research

Ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in de periode 1997-2016 voor particuliere bosbedrijven > 50 ha in euro/ha

bron: Wageningen Economic Research