Oogstvolume boseigenaren

Gemiddelde* oogstvolume door particuliere boseigenaren in de periode 1998-2017 in m³/ha

bron: Wageningen Economic Research, 2019
* Op basis van het 5-jaarlijks gemiddelde