Oppervlakte

Bos in Nederland

bron: CBS, 6e NBI, DR *) IUCN-code I **)IUCN-code II ***) IUCN-code III t/m VI

Oppervlakteverdeling Nederlands bos naar hoofdboomsoortx 1000 ha (2013)

naaldboomsoorten loofboomsoorten
grove den 119 inl. eik 68
lariks 19 berk 26
douglas 20 populier/wilg 20
fijnspar 14 beuk 16
overig 18 overig 53
totaal 190 totaal 183
bron: 6e NBI

Boomsoortverdeling (naar hoofdboomsoort) naaldboomsoorten 51% — loofboomsoorten 49%