Houtverbruik

Hout en houtproducten in nederlandx miljoen m³ rondhoutequivalenten1 (2021)

Tabel geeft de totalen van houtstromen in Nederland weer. Zelfvoorzieningsgraad4 totaal = 15,6%. Zelfvoorzieningsgraad bij materiaal toepassing = 4,9%. Zelfvoorzieningsgraad bij energie toepassing = 31,9% bron: CBS 1rondhoutequivalent= de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, uitgedrukt in m³ zonder schors. 2Probos 3verbruik is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten 4Bij de zelfvoorzieningsgraad wordt de binnenlandse productie gerelateerd aan het verbruik.

Verbruik hout en houtproducten x miljoen m³

[wp_charts title=”houtverbruik” type=”line” align=”aligncenter” width=”75%” margin=”5px 20px” datasetlabels=”verbruik excl. energiehout, verbruik incl. energiehout” datasets=”15.535,14.507,14.189,14.025,12.914,13.266,13.258,13.54,13.353,11.243,12.310,11.947,10.724,10.303,10.643,11.392,11.2,12.4,12.9,11.6,12.4,13.1 next 17.135,16.116,15.802,15.61,14.515,14.987,14.928,15.174,14.93,12.975,13.952,16.274,14.659,13.19,14.531,14.193,14.261,15.4,15.6,16.3,20.2,21,7″ labels=”2000,,,,,2005,,,,,2010,,,,,2015,,,,,2020,2021″ verticalxlabels=true]

Verbruik naar toepassingin % (2021)

[wp_charts title=”verbruik naar toepassing” type=”pie” width=”75%” align=”aligncenter” margin=”5px 20px” datasets=”22.7,21.2,11.7,39.3,5.3″ datasetlabels=”papier (excl. oud papier), gezaagd hout, platen, energiehout,  overig”]

Houtstromen (2013)

Overzicht van internationale houtstromen verdeeld naar productcategorieën.